V obci Jirny je mateřská škola a I. stupeň základní školy
Obec Jirny jsou dále zajištěny tyto prvky základní občanské vybavenosti:
Pošta v budově Obecního úřadu
Obvodní zdravotní středisko včetně zubního oddělení a dětské poradny. Praktický lékař má ordinaci celotýdenně, dětský 1x a zubní 2x týdně.
Obchod se smíšeným zbožím v majetku obce
Hostinec s restaurací
Požární zbrojnice
Hřbitov
Knihovna v každé části obce
Nově postavená skautská klubovna
V obci se nachází farní chrám sv. Petra a Pavla pravděpodobně z roku 1350

Sport a kultura
Viktorka Jirny (zelené hřiště + 2 tenisové kurty)
Kulturní dům