zpět k rozložení domů Jirny

Dům „A“

Dům „A“ nabízí k využití až 246,5 m2, je koncipován jako samostatný dům o velikosti 4+1. Na pozemku je umístěn na vnějším okraji navržené zástavby a svým hmotovým řešením vychází z charakteru venkovského stavení. Dům je přízemní s podkrovím v sedlové střeše s povalbami.
Přístup k domu je od vrat dvorní částí, na kterou navazuje vstup a vjezd do garáže, resp. dvojgaráže. Vstup je vložen mezi vlastní dům a garáž a umožňuje průchod na zahradu. Ze vstupní části je možný vstup do dílny, pokud by sloužila jako „špinavá“, v případě „čisté“ dílny nebo při použití jako místnosti na domácí práce je možný vstup z předsíně domu.
Z předsíně se vstupuje do obývací části s jídelnou a oddělenou kuchyní. Tato část je orientována směrem k vjezdu (ulici). Dále v příčném křídle je ložnice s šatnou a koupelnou. Odděleně je umístěno WC v jehož předsíňce jsou umístěny agregáty plynového topení a ohřevu teplé užitkové vody s návazností na komín.
Schodištěm, které je umístěno rovněž v předsíni, je přístupné podkroví se dvěma pokoji a koupelnou. Prostor nad garáží, kde je nižší střecha je ponechán jako nezateplená půda.
Dům je navržen jako nepodsklepený, ale je možné jej částečně nebo i plně podsklepit za předpokladu umělého větrání těchto prostor.
I z konstrukčního hlediska je sledován charakter venkovského stavení. Jedná se o zděný dům se zateplenou fasádou s více menšími okny a hladkou omítkou. Vodorovné konstrukce stropů jsou z keramických vložek do ocelových nosníků s plovoucí podlahou. Sedlová střecha posazená na římsu je zakončena ve štítech polovalbami (mimo příčného křídla ložnice se štítem a garáže s valbou). Zateplení střechy, která je založena na podlaze podkroví, je v tloušťce dřevěné konstrukce krovu obloženého sádrokartonovými deskami. Krytina je červená keramická.

mapa rozložení - Jirny A

půdorys - Jirny A

půdorys - Jirny A