zpět k rozložení domů Jirny

Dům „B“

Dům „B“ je koncipován jako řadový rodinný dům o velikosti 4+1. Podlahová plocha cca 243 m2. Na pozemku tvoří čtyři tyto domy řadu s podélnou osou sever – jih tak, že východní (vstupní ) fasáda je obrácena do obytné ulice a obytné místnosti jsou orientovány na západ do zahrady. Vždy dva a dva domy jsou zrcadlově navzájem otočeny vjezdem (garáží) k sobě. Pátý dům tvoří s jedním domem typů „A“ dvojdům, když vstup s vjezdem je orientován obráceně, v tomto případě k jihu spolu s obytnými místnostmi a domy na sebe navazují garážemi.
Přístup k domu je od vjezdu z obytné ulice a vstupní části, která je vložena mezi obytnou část a garáž je možné projít na zahradu. Garáž je v tomto domě oproti typu „A“ součástí základní hmoty domu. Přízemí tohoto domu je čistě společenské (obývací pokoj, kuchyň s jídelnou) a patro soukromé (pokoje – ložnice). V tom je tento dům odlišný od typu „A“.
Z předsíně (haly) se vstupuje do obývacího pokoje nebo do kuchyně s jídelnou, přičemž je možné přímé propojení jídelny s obývacím pokojem velkými prosklenými dveřmi, obyčejnými dveřmi a nebo zůstat bez propojení. Z haly je přístupné též WC, kde jsou osazeny agregáty topení a ohřevu teplé užitkové vody s návazností na komín. Součástí haly je schodiště do podkroví, kde jsou dva pokoje (ložnice), pracovna (nebo také ložnice) a koupelna.
Dům je navržen jako nepodsklepený, ale je možné jej částečně nebo i plně podsklepit za předpokladu umělého větrání těchto prostor.
Z konstrukčního hlediska se jedná o zděný dům se zateplenou fasádou a hladkou omítkou. Vodorovné konstrukce stropů jsou z keramických vložek do ocelových nosníků s plovoucí podlahou. Sedlová střecha posazená na římsu má v příčném směru větší (do zahrady) a menší (ke vstupu) štíty s polovalbou. Krajní pokoje v podkroví jsou osvětleny jednak malými vikýřky do zahrady a střešními okny ke vstupu. Zateplení střechy, která je založena na podlaze podkroví, je v tloušťce dřevěné konstrukce krovu obloženého sádrokartonovými deskami. Krytina je červená keramická.

mapa rozložení - Jirny B

půdorys - Jirny B

půdorys - Jirny B